МІЖНАРОДНІ ВОКАЛЬНІ КОНКУРСИ – ВАГОМА СКЛАДОВА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Організація і проведення в рамках міжнародних конкурсів майстер – класів, круглих столів, допомагають обміну педагогічним досвідом, визначають подальші перспективи розвитку якісної сучасної музичної освіти. Организация и проведение в рамках международных конкурсов мастер-классов, круглых столов, помогают обмениваться педагогическим опытом, определяют дальнейшие перспективы развития качественного современного музыкального образования.
Опис
Ключові слова
музична освіта, вокальні конкурси, музыкальное образование, вокальные конкурсы, musical education, vocal competitions
Цитування
Слєпцова О. В. Міжнародні вокальні конкурси – вагома складова музичної освіти / О. В. Слєпцова // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 159–160.