Модернізація освіти у німецькомовному європейському просторі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Анотація
У статті висвітлюється тема модернізації освіти у німецькомовному європейському просторі. В статье освещается тема модернизации образования в немецкоязычном европейском пространстве. The article highlights the topic of modernization of education in the German-speaking European space.
Опис
Ключові слова
модернізація освіти, німецькомовний освітній простір, суспільство, європейський простір, модернизация образования, немецкоязычное образовательное пространство, общество, европейское пространство, modernization of education, german-speaking educational space, society, european space
Цитування
Григорова Н. В. Модернізація освіти у німецькомовному європейському просторі / Н. В. Григорова // Післядипломна освіта Дніпропетровщини: історія та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Дніпро, 17 груд. 2019 р. / Дніпр. акад. неперерв. освіти ; [редкол.: В. В. Сиченко, К. М. Романенко]. – Дніпро : ДАНО, 2019. – С. 107–109.