Статус єврейських громад в Османській імперії у XV–XVI ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, можна зробити висновок, що становище чисельної єврейської громади в Османській імперії було сприятливим для подальшого піднесення єврейства в економічному, соціальному та культурному плані. Єврейство стає складовою Османської імперії, одна його частина асимілювалася з місцевим населенням, а інша ‒ гордо доводила свою національну та культурну ідентичність. Таким образом, можно сделать вывод, что положение численной еврейской общины в Османской империи было благоприятным для дальнейшего подъема еврейства в экономическом, социальном и культурном плане. Еврейство становится составной Османской империи, одна его часть ассимилировалась с местным населением, а другая - гордо доказывала свою национальную и культурную идентичность. Thus, we can conclude that the position of the numerical Jewish community in the Ottoman Empire was favorable for the further rise of Jewry in economic, social and cultural terms. Jewry becomes an integral part of the Ottoman Empire, one part of it was assimilated with the local population, and the other proudly proved its national and cultural identity.
Опис
Ключові слова
східні мови, єврейські громади, Османська імперія, студентські роботи, восточные языки, еврейские общины, Османская империя, студенческие работы, eastern languages, Jewish communities, Ottoman Empire, student work
Цитування
Петренко О. В. Статус єврейських громад в Османській імперії у XV–XVI ст. / О. В. Петренко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 332–335.