СУЧАСНИЙ СТАН ДЕНДРОФЛОРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. ГОРЬКОГО МІСТА ХАРКОВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено стан дендрофлори Центрального парку культури і відпочинку імені М. Горького міста Харкова. Проведено інвентаризацію дендрофлори парку, встановлено видовий склад насаджень, виявлено їх біоекологічні особливості. Інвентаризацію деревних рослин здійснювали маршрутним методом, розподіливши територію на сектори. Під час інвентаризації деревних насаджень у парку проводився їх облік, визначення, фотографування. Ідентифікацію видів здійснювали за сучасними довідниками та визначниками. The publication examines the state of the dendroflora of the Central Park of Culture and Recreation named after M. Gorky in the city of Kharkiv. An inventory of the dendroflora of the park was carried out, the species composition of the stands was established, and their bioecological features were revealed. The inventory of woody plants was carried out by route method, dividing the territory into sectors. During the inventory of trees in the park, they were recorded, identified, and photographed. Identification of species carried out according to modern guides and markers.
Опис
Ключові слова
дендрофлора, Центральний парк культури і відпочинку, Харків, dendroflora, Central Park of Culture and Recreation, Kharkiv
Цитування
Тур М. Б. Сучасний стан дендрофлори Центрального парку культури і відпочинку імені М. Горького міста Харкова / М. Б. Тур, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 171–172.