Визначення та корекція психоемоційних станів жертв інтернет-булінгу

dc.contributor.authorЗеленська, Є. В.
dc.date.accessioned2023-02-08T17:50:38Z
dc.date.available2023-02-08T17:50:38Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі досліджуються причини прояву кібербулінгу та шляхи його профілактики в підлітковому середовищі. У першому розділі " Теоретичні аспекти вивчення інтернет-булінгу як соціально-психологічного явища ", розглядалися сутність поняття «інтернет-булінгу», його характеристика та ознаки, також аналізувалися причини застосування інтернет-булінгу школярами та його наслідки. Другий розділ «емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників проявів інтернет-булінгу у взаємодії підлітків» присвячений виявленню ситуацій кібербулінгу, визначення причини та соціально-психологічні чинники інтернет-булінгу. Результатом дослідження є розробка корекційних занять та методичних рекомендацій, які допомагають сформувати уявлення про поведінку в мережі, отримати досвід безпечного користування Інтернетом. The work examines the causes of cyberbullying and ways to prevent it in the adolescent environment. In the first chapter "Theoretical aspects of the study of Internet bullying as a socio-psychological phenomenon", the essence of the concept of "Internet bullying", its characteristics and signs were considered, as well as the reasons for the use of Internet bullying by schoolchildren and its consequences were analyzed. The second section "empirical study of socio-psychological factors of Internet bullying manifestations in the interaction of teenagers" is dedicated to identifying cyberbullying situations, determining the cause and socio-psychological factors of Internet bullying. The result of the research is the development of remedial classes and methodological recommendations that help to form an idea about behavior on the network, to gain experience in safe use of the Internet.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЗеленська Є. В. Визначення та корекція психоемоційних станів жертв інтернет-булінгу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Є. В. Зеленська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 70 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9905
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдевіантна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтернет-булінгuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіагностикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихічне та психологічне здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні та біологічні факториuk_UA.UTF-8
dc.subjectемоційні розладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофілактикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорекціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectdeviant behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectInternet bullyinguk_UA.UTF-8
dc.subjectdiagnosisuk_UA.UTF-8
dc.subjectmental and psychological healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial and biological factorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectemotional disordersuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreventionuk_UA.UTF-8
dc.subjectcorrectionuk_UA.UTF-8
dc.titleВизначення та корекція психоемоційних станів жертв інтернет-булінгуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDetermination and correction of psycho-emotional states of victims of Internet bullyinguk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції