Організація фізичного виховання у навчальних закладах

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ имени Г. С. Сковороды
Анотація
Методичні рекомендації присвячені підготовці студентів педагогічного університету для участі у спортивно-масовій роботі в учбових закладах. Окремо розглянуто участь в такій роботі класних керівників, шкільного психолога, керівництва середньої школи. Рекомендації містять розробки заходів та окремих уроків. Методические рекомендации посвящены подготовке студентов педагогического университета для участия в спортивно-массовой работе в учебных заведениях. Отдельно рассмотрено участие в такой работе классных руководителей, школьного психолога, руководства средней школы. Рекомендации содержат разработки мероприятий и отдельных уроков. Guidelines devoted to preperation of students of the pedagogical university for participation in mass-sport job in educational institutions. Seperatly reviewed participation in such a job classroom teachers, school psychologist, middle school management. Recomendations contains developments of events and seperate lessons.
Опис
Ключові слова
похід вихідного дня, інтегрований урок, рухливі ігри, поход выходного дня, интегрированный урок, подвижные игры, weekend hike, integrated lesson, outdoor games
Цитування
Організація фізичного виховання у навчальних закладах : практ. рек. з навч. дисципліни «Фізичне виховання» для студ. майбутніх прац-в загальноосвіт. шк. / Т. І. Гогіна, Н. Є. Шип, Л. В. Ільницька, Ф. Н. Должко, Л. В. Коник ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 26 с.