Арт-педагогіка та її значення в підготовці майбутніх викладачів образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті на основі теоретичного аналізу наукових джерел розкрито сутність поняття арт-педагогіки та її значення в підготовці майбутніх викладачів образотворчого мистецтва. Авторами зроблено висновок щодо можливостей арт-педагогіки не лише надавати терапевтичний або коригу-ючий вплив на психофізичний стан людини, а й реалізовувати основні освітні функції. The article, based on the theoretical analysis of scientific sources, reveals the essence of the concept of art pedagogy and its importance in the training of future teachers of fine arts. The authors concluded about the possibilities of art pedagogy not only to have a therapeutic or corrective effect on the psychophysical state of a person, but also to implement the main educational functions.
Опис
Ключові слова
арт-педагогіка, арт-терапія, мистецтво і освіта, підготовка майбутніх викладачів образотворчого мистецтва, здоров’язберігаючі технології, art pedagogy, art therapy, art and education, training of future teachers of fine arts, health technologies
Цитування
Паньок Т. В. Арт-педагогіка та її значення в підготовці майбутніх викладачів образотворчого мистецтва / Т. В. Паньок, В. І. Луговська // Місце України у розвитку світової науки : зб. наук. матеріалів CXІI Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., Черкаси, 14 листоп. 2022 р. – Черкаси, 2022. – С. 24–30.