Особливості чоловічих та жіночих образів у романі Е. М. Ремарка «Мансарда Мрій»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто роман Е. М. Ремарка «Die Traumbude», в якому йде мова про поета та письменника Фріца Шрамма, який приймає у своїй мансарді, котра називається «Мансардою мрій», молодих людей, що цікавляться мистецтвом. Фріц направляє їх, дає поради про те, як знайти орієнтири у мінливому суспільстві. Головний герой роману любить життя у всіх його проявах. Він вчить своїх молодих друзів радіти кожній прожитій миттєвості, і саме це притягує до нього творчу молодь. В статье рассмотрен роман Э. М. Ремарка «Die Traumbude», в котором идет речь о поэте и писателе Фрице Шрамме, который принимает в своей мансарде, что называется «Мансардой мечты», молодых людей, интересующихся искусством. Фриц направляет их, дает советы о том, как найти ориентиры в меняющемся обществе. Главный герой романа любит жизнь во всех ее проявлениях. Он учит своих молодых друзей радоваться каждым прожитым мгновением, и именно это притягивает к нему творческую молодежь. The article examines the novel "Die Traumbude" by E. M. Remarque, which deals with the poet and writer Fritz Schramm, who welcomes young people interested in art into his attic, which is called "The Dreaming Attic". Fritz guides them, giving them advice on how to find their bearings in a changing society. The protagonist of the novel loves life in all its manifestations. He teaches his young friends to enjoy every moment of their lives and this is what attracts creative young people to him.
Опис
Ключові слова
жіночі образи, чоловічі образи, німецька література, студентські роботи, женские образы, мужские образы, немецкая литература, студенческие работы, female images, male images, German literature, student work
Цитування
Орел А. Особливості чоловічих та жіночих образів у романі Е. М. Ремарка «Мансарда Мрій» / А. Орел // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 56–58.