Археологічний нарис селища Старий Салтів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Друкарня Мадрид
Анотація
Робота присвячена висвітленню найбільш давнього періоду в історії тієї території, на якій зараз розташоване селище Старий Салтів від початку її заселення у добу бронзи і до кінця І тисячоліття н.е. Після короткого огляду археологічних досліджень, які проводяться на означеній території вже понад століття, висвітлюється поетапний розвиток давнього населення, що мешкало в означеній місцевості в бронзову та ранню залізну добу, а також раннє середньовіччя. Висвітлюється основа їх господарства, внутрішній світ та етнічна належність. Особлива увага приділяється старожитностям салтівської археологічної культури (середина VIII – середина Х ст. н.е.), які презентують рештки матеріальної та духовної культури народів Хозарського каганату. Робота розрахована, перш за все, на краєзнавців, шкільних вчителів, учнів та студентів. The work is devoted to the coverage of the most ancient period in the history of the territory on which the village of Stary Saltiv is now located from the beginning of its settlement in the Bronze Age to the end of the first millennium A.D. After a brief review of archaeological research that has been conducted in the area for more than a century, the phased development of the ancient population that lived in the area in the Bronze and Early Iron Ages, as well as the early Middle Ages, is highlighted. The basis of their economy, inner world and ethnicity is covered. Particular attention is paid to the antiquities of the Saltiv archaeological culture (mid VIII - mid X century AD), which represent the remains of the material and spiritual culture of the peoples of the Khazar Khaganate. The work is designed primarily for local historians, school teachers, pupils and students.
Опис
Ключові слова
салтівська археологічна культура, Хозарський каганат, археологічні дослідження, артефакти, Saltiv archaeological culture, the Khazar Khaganate, archaeological research, artifacts
Цитування
Колода В. В. Археологічний нарис селища Старий Салтів / В. В. Колода. – Харків : Мадрид, 2020 – 38 с.