Проблематика твору Олеся Бердника «Зоряний корсар»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Творчість українського письменника фантаста Олеся Бердника є досить незвичною як цілком для жанру, так і для іншої української літератури ХХ століття. Створення автором нових образів, нетипових для літератури радянської епохи, виявляє продуктивне підґрунтя для аналізу недостатньо вивченого твору О.Бердника «Зоряний корсар». Творчество украинского писателя фантаста Олеся Бердника достаточно необычной как вцелом для жанра, так и для иной украинской литературы ХХ века. Создание автором новых образов, нетипичных для литературы советской эпохи, обнаруживает продуктивную основу для анализа недостаточно изученного произведения О. Бердника «Звездный корсар». The work of the Ukrainian science fiction writer Oles Berdnyk is quite unusual both for the genre and for other Ukrainian literature of the twentieth century. The author's creation of new images, atypical for the literature of the Soviet era, reveals a productive basis for the analysis of the insufficiently studied work of O. Berdnyk "Star Corsair".
Опис
Ключові слова
Олесь Бердник, фантастика, тоталітарний режим, любов, свобода, неосяжність часу, студентські роботи, Олесь Бердник, тоталитарный режим, любовь, свобода, студенческие работы, необъятность времени, Oles Berdnik, fiction, totalitarian regime, love, freedom, vastness of time, student work
Цитування
Верман М. О. Проблематика твору Олеся Бердника «Зоряний косар» / М. О. Верман // Філологія ХХІ століття : зб. наук. праць студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 62–64.