МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»

dc.contributor.authorМакар, Л. М.
dc.date.accessioned2023-09-18T12:35:22Z
dc.date.available2023-09-18T12:35:22Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» призначені для магістрів спеціальності 231 Соціальна робота, яка належать до вибіркових дисциплін і передбачає формування компетенцій, необхідних для професійної діяльності. Курс дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі спрямований на формування у здобувачів вищої освіти знань з теоретичних основ організації та здійснення профілактики професійного вигорання фахівців із соціальної роботи. Метою вивчення навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» є: формування здатності до ефективного застосування соціально-психологічних знань для вирішення задач особистісного розвитку та попередження і профілактики професійної деформації особистості (втома та професійне вигорання). Methodological recommendations for the educational discipline "Prevention of professional burnout in social work" intended for masters in the specialty 231 Social work, which belong to elective disciplines and provide for the formation of competencies necessary for professional activity. The discipline course "Prevention of professional burnout in social work" is aimed at forming higher education students' knowledge of the theoretical foundations of the organization and implementation of prevention of professional burnout of social work specialists. The purpose of studying the academic discipline "Prevention of professional burnout in social work" is: formation of the ability to effectively apply social and psychological knowledge to solve problems of personal development and prevention and prevention of professional burnout personality deformations (fatigue and professional burnout).
dc.identifier.citationМакар Л. М. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту соц. і поведінк. наук спец. 231 Соціальна робота / Л. М. Макар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 54 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12478
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальна робота
dc.subjectсоціальна педагогіка
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльність
dc.subjectпрофесійне вигорання
dc.subjectпрофілактика
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectsocial work
dc.subjectsocial pedagogy
dc.subjectsocio-pedagogical activity
dc.subjectprofessional burnout
dc.subjectprevention
dc.subjectmethodical recommendations
dc.titleМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»
dc.title.alternativeMETHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE COURSE "PROFESSIONAL BURNOUT PREVENTION IN SOCIAL WORK"
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Методичка_Макар Л.М..pdf
Розмір:
424.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: