ТИПОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито структуру і типи емоційного інтелекту у студентів. Показано відмінності у перебігу психічних станів студентів з різним типом емоційного інтелекту. Доведено провідну роль емоційного інтелекту у переживанні психічних станів у ситуації іспиту. The article presents the structure and types of students’ emotional intelligence. The differences in the course of mental conditions of students with different types of emotional intelligence have been shown. The leading role of emotional intelligence in the experience of mental states in the exam situation has been proved.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, емоційна креативність, психічні стани, типи емоційного інтелекту, студентський вік, emotional intelligence, emotional creativity, mental states, types of emotional intelligence, student age
Цитування
Діомідова Н. Ю. Типологія емоційно-інтелектуальних здібностей студентів / Н. Ю. Діомідова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 258–261.