ROLE OF THE CHINESE STATE GOVERNMENT IN FOSTERING STUDENTS` ABROAD ACADEMIC MOBILITY

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The essay delineates the aspects of state backing for Chinese students' engagement in academic mobility programs within foreign educational establishments. From the perspective of the Government of the People's Republic of China, student academic mobility stands as a strategic trajectory for educational advancement within the nation. Accordingly, a comprehensive state framework has been established to bolster and facilitate such student endeavours. У тезах окреслюються питання державної підтримки китайських студентів щодо участі у програмах академічної мобільності в іноземних закладах освіти. З точки зору уряду КНР, академічна мобільність студентів визначається як стратегічний напрямок розвиток освіти в КНР, та утворено державну систему підтримки такої активності студентів.
Опис
Ключові слова
China, academic mobility, Chinese students, foreign educational institutions, system of state support, postgraduate works, КНР, академічна мобільність, китайські студенти, іноземні заклади освіти, системи державної підтримки, аспірантські роботи
Цитування
Ziwen Wang. Role of the Chinese state government in fostering students` abroad academic mobility / Ziwen Wang // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 96–101.