ВПЛИВ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ВЕРБАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ РЕСПОНДЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ СТИМУЛУ «КРИЗА»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
В данній статті розглянуто вплив гендерного фактора на вербальну поведінку респондентів (на матеріалі стимулу «КРИЗА»). В данной статье рассмотрено влияние гендерного фактора на вербальную поведение респондентов (на материале стимула «КРИЗИС»). This article discusses the influence of gender on respondents' verbal behavior (based on the CRISIS stimulus material).
Опис
Ключові слова
практична психологія, гендерні фактори, вербальна поведінка, респонденти, практическая психология, гендерные факторы, вербальное поведение, респонденты, practical psychology, gender factors, verbal behavior, the respondents
Цитування
Бондар Ю. С. Вплив гендерного фактора на вербальну поведінку респондентів (на матеріалі стимулу «КРИЗА») / Ю. С. Бондар, Ю. А. Кобзєва, І. В. Гордієнко-Митрофанова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : психотехнології особистісних змін : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Суми, 16-17 лют. 2017 р. / Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2017. – С. 12–14.