Лінгвокраїнознавство Китаю 中国 概况

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства Китаю складається з семи навчальних тем, які містять тематичний текст, словник, додатковий лексичний матеріал, країнознавчі коментарі та вправи на закріплення матеріалу. Також пропонуються тексти для самостійного опрацювання. Посібник призначений для студентів-магістрів, які вивчають китайську мову як другу іноземну, викладачів, а також для тих, хто цікавиться китайською мовою та Китаєм. Учебное пособие по лингвострановедению Китая состоит из семи учебных тем, содержащих тематический текст, словарь, дополнительный лексический материал, страноведческие комментарии и упражнения на закрепление материала. Также предлагаются тексты для самостоятельной проработки. Пособие предназначено для студентов-магистров, изучающих китайский язык как второй иностранный, преподавателей, а также для тех, кто интересуется китайским языком и Китаем. The Chinese Linguistics Textbook consists of seven study topics, which include a thematic text, a dictionary, additional lexical material, country commentary, and exercises to consolidate the material. Texts for self-study are also offered. The manual is intended for master's students studying Chinese as a second foreign language, teachers, as well as for those who are interested in Chinese and China.
Опис
Ключові слова
вивчення китайської мови, китайська лінгвистика, країнознавство Китаю, краєзнавчі тексти, изучение китайского языка, китайская лингвистика, страноведение Китая, краеведческие тексты, study of Chinese language, Chinese linguistics, country studies of China, local lore texts
Цитування
Руда Н. В. Лінгвокраїнознавство Китаю 中国概况 : навч. посіб. для студентів-магістрів, які вивчають китайську мову як другу іноземну / Н. В. Руда. – Харків : ХНПУ, 2020. – 49 с.