Свобода особистості в освітньо-культурному просторі: між Сходом і Заходом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема Свободи особистості в освітньо-культурному просторі: між Сходом і Заходом. В статье освещается тема Cвободи личности в образовательно-культурном пространстве: между Востоком и Западом. The article highlights the topic of Personal freedom in the educational and cultural space: between East and West.
Опис
Ключові слова
філософія, свобода особистості, освітньо-культурний простір, цінності свободи, людина, философия, свобода личности, образовательно-культурное пространство, ценности свободы, человек, philosophy, personal freedom, educational and cultural space, values of freedom, person
Цитування
Роговський О. М. Свобода особистості в освітньо-культурному просторі: між Сходом і Заходом / О. М. Роговський // Під знаком Григорія сковороди : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете", Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 22–24.