Сучасні умови професійної самореалізації в економічній сфері

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті розглянуто сучасні умови професійної самореалізації в економічній сфері. В статье рассмотрены современные условия профессиональной самореализации в экономической сфере. The article examines the modern conditions for professional self-realization in the economic sphere.
Опис
Ключові слова
професійна самореалізація, економічна сфера, студентські роботи, профессиональная самореализация, экономическая сфера, студенческие работы, professional self-realization, economic sphere, student work
Цитування
Калакіна Т. Л. Сучасні умови професійної самореалізації в економічній сфері / Т. Л. Калакіна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 92–94.