Біблійні цитати в поезії Ірини Жиленко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто основні типи біблійних цитат як мовних форм вияву рецедентних біблійних феноменів у літературній творчості Ірини Жиленко. Творчість поетеси насичена біблійними паралелями й ремiнiсценцiями. Біблійні цитати фіксуються в передтекстовій і внутрішньотекстовій позиції. В статье рассмотрены основные типы библейских цитат как языковых форм проявления рецедентных библейских феноменов в литературном творчестве Ирины Жиленко. Творчество поэтессы насыщено библейскими параллелями и ремисценциями. Библейские цитаты фиксируются в предтекстовой и внутритекстовой позиции.The article considers the main types of biblical quotations as linguistic forms of manifestation of the precedent biblical phenomena in the literary works of Iryna Zhylenko. The poet's work is full of biblical parallels and reminiscences. Biblical quotations are fixed in the pre-textual and intra-textual positions.
Опис
Ключові слова
інтертекстуальність, інтертекстуальний елемент, прецедентний релігійний текст, цитата, алюзія, трансформація, интертекстуальность, интертекстуальный элемент, прецедентный религиозный текст, аллюзия, трансформация, intertextuality, intertextual element, precedent religious text, quote, allusion, transformation
Цитування
Матвеєва С. В. Біблійні цитати в поезії Ірини Жиленко / С. В. Матвеєва // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 97–98.