Впровадження української мови у процес підготовки інтелектуальної еліти закладами вищої освіти УСРР в 1920-х – на початку 1930-х років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті з’ясовуються ступінь впровадження в закладах вищої освіти УСРР української мови при підготовці інтелектуальної еліти. Зроблено висновок, що незважаючи на суттєве збільшення кількості підручників українською мовою, створення відповідних програм навчання, продукування численних постанов, в яких йшла мова про підвищення темпів українізації ВНЗ, цей процес просувався досить повільно. The article clarifies the degree of introduction of the Ukrainian language in higher education institutions of the Ukrainian SSR in the preparation of the intellectual elite. It was concluded that despite the significant increase in the number of textbooks in the Ukrainian language, the creation of relevant training programs, the production of numerous resolutions, which talked about increasing the rate of Ukrainization of universities, this process progressed rather slowly.
Опис
Ключові слова
заклади вищої освіти, інтелектуальна еліта, освіта, українізація, institutions of higher education, intellectual elite, education, Ukrainianization
Цитування
Рибальченко Н. П. Впровадження української мови у процес підготовки інтелектуальної еліти закладами вищої освіти УСРР в 1920-х – на початку 1930-х років / Н. П. Рибальченко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 302–311.