ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ФРАНЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано вимоги до здобувачів вищої освіти Франції бакалаврського, магістерського та докторського рівнів, а також узагальнено вимоги до іноземних абітурієнтів. The article analyzes the requirements for BA, MA and PhD students in France. It also reveals the requirements for foreign applicants for higher education.
Опис
Ключові слова
університет, вимоги, абітурієнт, бакалавр, магістр, доктор, university, requirements, applicant, bachelor, master, PhD
Цитування
Штефан Л. Вимоги до абітурієнтів університетів Франції / Л. Штефан, Р. Полтавець // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 90–93.