Використання фразеологізмів у повсякденному житті молоді на початку ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було проаналізовано використання фразеологізмів у повсякденному житті молоді на початку ХХІ століття. Фразеологізми наповнюють мовлення наших сучасників глибинною свіжістю, надають йому художнього звучання, лексичної й синтаксичної витонченості, довершеності. В данной статье автором было проанализировано использование фразеологизмов в повседневной жизни молодежи в начале XXI века. Фразеологизмы наполняют речь наших современников глубинной свежестью, придают ему художественное звучание, лексическое и синтаксическое изящество, совершенство. In this article, the author has analysed the use of phraseological expressions in the everyday life of young people at the beginning of the XXI century. Phraseological expressions fill the speech of our contemporaries with a deep freshness, give it an artistic sound, lexical and syntactical elegance and perfection.
Опис
Ключові слова
фразеологізми, українська мова, мовознавство, лексика, фразеологизмы, украинский язык, языкознание, phraseological units, ukrainian language, linguistics, vocabulary
Цитування
Правник М. А. Використання фразеологізмів у повсякденному житті молоді на початку ХХІ століття / М. А. Правник // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 116–118.