ОБРАЗ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ КОМЕДІЇ АРИСТОФАНА «ЛІСІСТРАТА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто образ головної героїні комедії Аристофана «Лісістрата». Героїня п’єси Аристофана «Лісістрата» стала символом жіночої сили та розуміння політики в античному світі. Її образ виступає як втілення сміливої та рішучої жінки, яка не тільки розуміє проблеми суспільства, але й готова діяти задля їх вирішення. Зауважено, що з урахуванням сучасних суспільних трансформацій образ Лісістрати може надихати жінок на зміни у власному житті та активну участь у політичних процесах. Його використання в обговоренні сучасних політичних і гендерних питань є доказом того, як персонажі, створені у давні часи, можуть зберігати актуальність і в сучасному світі. The article examines the image of the main character of Aristophanes' comedy "Lysistrata". The heroine of Aristophanes' play "Lysistrata" became a symbol of female power and understanding of politics in the ancient world. Her image stands as the embodiment of a brave and determined woman who not only understands the problems of society, but is also ready to act to solve them. It is noted that, taking into account modern social transformations, the image of Lysistrata can inspire women to make changes in their own lives and actively participate in political processes. Its use in discussing contemporary political and gender issues is proof of how characters created in ancient times can remain relevant in the modern world.
Опис
Ключові слова
антична література, Аристофан, жіноче лідерство, студентські роботи, ancient literature, Aristophanes, female leadership, student works
Цитування
Галушкіна М. О. Образ головної героїні комедії Аристофана «Лісістрата» / М. О. Галушкіна // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 48–51.