Сучасні тенденції формування та розвитку творчого потенціалу дошкільної освіти в аспекті ціннісних орієнтацій сучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті автор розкрив сучасні тенденції формування та розвитку творчого потенціалу дошкільної освіти в аспекті ціннісних орієнтацій сучасності. В статье автор раскрыл современные тенденции формирования и развития творческого потенциала дошкольного образования в аспекте ценностных ориентаций современности. In the article the author has revealed the modern tendencies of formation and development of creative potential of preschool education in the aspect of value orientations of modernity.
Опис
Ключові слова
творчий потенціал, дошкільна освіта, орієнтації сучасності, розвиток особистості, творческий потенциал, дошкольное образование, ориентации современности, развитие личности, creative potential, preschool education, modernity orientations, personality development
Цитування
Дмитруха А. В. Сучасні тенденції формування та розвитку творчого потенціалу дошкільної освіти в аспекті ціннісних орієнтацій сучасності / А. В. Дмитруха // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 60–61.