Національний характер у вимірі міждисциплінарної наукової парадигми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Розкрито трактування поняття «національний характер» у психології, соціології, антропології. Здійснено огляд дотичних понять: етнічна особистість, базова особистість, модальна особистість, етнічна модель особи, етнічний тип особи. Обґрунтовано актуаль ність і доцільність тлумачення поняття «нація» як політичного утворення, співгромадянства. Раскрыто трактование понятия «национальный характер» в психологии, социологи, антропологии. Сделан обзор близких понятий: этническая личность, базовая личность, модальная личность, этническая модель личности, этнический тип личности. Обоснована актуальность и целесообразность толкования понятия «нация» как политического образования, согражданства. The concept of «national character» in psychology, sociology, anthropology was interpetated. A review of similar concepts: ethnic personality, basic personality, modal personality, ethnic personality model, ethnic style personality. The urgency and expediency interpretation of the «nation» notion as a political entity, co-citizenship.
Опис
Ключові слова
національний характер, нація, етнічна особистість, базова особистість, модальна особистість, национальный характер, нация, этническая личность, базовая личность, модальная личность, national character, nation, ethnic personality
Цитування
Юр’єва К. А. Національний характер у вимірі міждисциплінарної наукової парадигми / К. А. Юр’єва // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. праць / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харк. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 7–13.