Просвітницько-педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний іверситет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено педагогічну спадщину Б. Д. Грінченка. Просвітницько-педагогічні ідеї письменника - ідеї національної освіти, мови, формування національної гідності та свідомості не тільки не стали менш актуальними, а в умовах сьогодення набули нового, більш змістовного значення. The author researched the pedagogical heritage of B. D. Grinchenko. Educational and pedagogical ideas of the writer - ideas of national education, languages, the formation of national dignity and consciousness not only did not become less relevant, and in today's conditions acquired a new, more meaningful one value.
Опис
Ключові слова
Грінченко Б. Д., просвітництво, українська національна школа, магістерські роботи, Grinchenko B. D., education, Ukrainian National School, master's work
Цитування
Орловська Ю. Просвітницько-педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / Ю. Орловська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 37.