Dynamics of strength training of qualified wrestlers during weight loss: case study

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health Technologies
Анотація
Purpose: to investigate the dynamics of strength training of qualified wrestlers under the influence of an experimental strength training program during the period of weight loss. Material and Methods: A member of the national freestyle wrestling team. took part in the research. The athlete is 20 years old, and has been practicing wrestling for 9 years. The study was conducted during the preparation for the national championship. A training program was developed for qualified wrestlers, which is advisable to use when preparing for competitions in special conditions of weight loss. The experimental program consisted of a strength training program and a body weight loss program with the use of a specially developed diet and drinking regime, and additional use of ergogenic means was also foreseen. In addition, the experimental training program included special training work. Research methods: analysis of scientific and methodological sources; summarizing the practical experience of specialists; pedagogical observations; pedagogical experiment; pedagogical testing; methods of mathematical statistics. Results: During the study period, the tested athlete, despite a significant decrease in his own weight by 6.5 kg (7.4%), managed to maintain the absolute power index in the bench press (100%), increase the result in the squat with a barbell by 2.8%, by 10% in the deadlift and by 10.5% in the standing long jump. Significant positive changes were observed in the study of relative strength indicators. The subject improved by 8.1% in the bench press, 18.8% in the barbell squat, 11.6% in the deadlift, and 19.3% in the long jump. A significant positive dynamic of the special speed strength indicator is observed when the athlete performs a double leg shot during training bouts (t = 9.4; p ˂ 0.01). The study of general and special speed-power endurance also revealed significant positive changes in the tested athlete. The time for performing a set of CrossFit exercises decreased by 17.6%. Special Endurance coefficientt improved by 10.7%. Conclusions: The results of the study showed that the use of an experimental program for training qualified wrestlers for competitions, in the conditions of reducing body weight, during eight weeks, contributed to a significant positive dynamic of the strength general and special preparedness of the athletes. Мета: дослідити динаміку силової підготовленості кваліфікованих борців під впливом експериментальної програми силового тренування, в період зниження маси тіла. Матеріал і методи: У дослідженні взяв участь член національної збірної з вільної боротьби. Вік спортсмена 20 років, стаж занять спортивною боротьбою 9 років. Дослідження проводилось під час підготовки до національного чемпіонату України. Розроблена тренувальна програма для кваліфікованих борців, яку доцільно застосовувати при підготовці до змагань в спеціальних умовах зниження маси тіла. Експериментальна програма складалась з програми силового тренування та програми зниження маси тіла з використанням спеціально розробленого режиму харчування і питного режиму. Крім цього, в експериментальній програмі тренування залишалась й спеціальна навчальнотренувальна роботу на килимі. Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел; педагогічний експеримент; педагогічне тестування; методи математичної статистики. Результати: За період дослідження випробуваний спортсмен, не зважаючи на істотне зменшення власної ваги на 6,5 kg (7,4%), спромігся зберегти абсолютний силовий показник у жимі штанги лежачи, збільшити на 10% результат у присіданні зі штангою на плечах, на 2,8% у становій тязі та на 7,9% у стрибку в довжину з місця. Суттєві позитивні зрушення були помічені при дослідженні відносних силових показників. У випробуваного на 8,1% покращився показник у жимі лежачі, на 18,8% у присіданні зі штангою, на 11,6% у становій тязі та на 16,4% в стрибку у довжину. Спостерігається значна позитивна динаміка показника спеціальної швидкісної сили при проведення спортсменом фронтального проходу в ноги під час тренувальних сутичок (t = 9,4; р ˂ 0,01). Дослідження загальної та спеціальної швидкісно-силової витривалості також виявило суттєві позитивні зрушення у випробуваного спортсмена. Час виконання комплексу вправ колового тренування зменшився на 17,6%. Коефіцієнт спеціальної витривалості покращився на 10,7%. Висновки: Використання експериментальної програми підготовки кваліфікованих борців до змагань, в умовах зниження маси тіла протягом восьми тижнів,сприяє суттєвій позитивній динаміці загальної і спеціальної силової підготовленості спортсменів.
Опис
Ключові слова
wrestling, strength, training program, weight, спортивна боротьба, сила, програма тренування, вага
Цитування
Sobko I. Dynamics of strength training of qualified wrestlers during weight loss: case study / I. Sobko, K. Ohar, H. Ohar // Health Technologies. – 2023. – № 1 (2). – Pp. 22–30. https://doi.org/10.58962/HT.2023.1.2.22-30