Матеріали до мікобіоти Національного природного парку “Олешківські піски” та прилеглих територій (Херсонська область, Україна)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсон. держ. ун-т
Анотація
В ході дослідження мікобіоти Національного природного парку “Олешківські піски” нами було виявлено 112 видів грибів та грибоподібних протистів: з них слизовиків – 18, зигомікотових – 1, аскомікотових 32 та базидіомікотових – 61 вид. Серед цих видів 14 мають мікофільні, 2 – міксоміцетофільні та 1 – ліхенофільні властивості. Мікофільний гриб Hypomyces albidus Rehm в стадії анаморфи Cladobotryum sphaerocephalum (Berk.) Rogerson et Samuels та міксоміцет Amaurochaete tubulina (Alb. et Schwein.) T. Macbr. вперше зареєстровані на території України. Цікавою знахідкою є Patellaria crassispora H.-O. Baral, nomen provisum, яка також дотепер не була відома з України. Висловлено припущення, що спороношення Mycosphaerella sp., виявлене нами на перезимувалих хвоїнках Pinus palassiana D. Don, вірогідно є досі не описаною телеоморфою гриба Dothistroma pini Hulbary. Міксоміцет Stemonitopsis microspora (Lister) Nann.-Bremek. вперше зареєстрований у степовій зоні України. В ходе исследования микобиоты Национального природного парка “Олешковские пески” нами было выявлено 112 видов грибов и грибоподобных протист: из них слизевиков – 18 зигомикотових – 1, аскомикотових – 32 и базидиомикотових – 61 вид. Среди этих видов 14 имеют микофильные, 2 – миксомицетофильные и 1 – лихенофильные свойства. Микофильний гриб Hypomyces albidus Rehm в стадии анаморфы Cladobotryum sphaerocephalum (Berk.) Rogerson et Samuels и миксомицет Amaurochaete tubulina (Alb. et Schwein.) T. Macbr. впервые зарегистрированы на территории Украины. Интересной находкой является Patellaria crassispora H.-O. Baral, nomen provisum, которая также до сих пор не была известна в Украине. Высказано предположение, что спороношение Mycosphaerella sp., выявленное нами на перезимовавших хвоинках Pinus palassiana D. Don, вероятно является до сих пор не описанной телеоморфой гриба Dothistroma pini Hulbary. Миксомицет Stemonitopsis microspora (Lister) Nann.-Bremek. впервые зарегистрирован в степной зоне Украины. As a result of the National Nature Park "Oleshkivski Pisky" microbiota study, 112 species of fungi and fungi-like protists were found: 18 species are slime molds, 1 – Zygomycota, 32 – Ascomycota and 61 – Basidiomycota representatives. Among them 14 species are fungicolous, 2 – myxomyceticulous and 1 – lichenicolous. Fungicolous species Hypomyces albidus Rehm in anamorphous stage Cladobotryum sphaerocephalum (Berk.) Rogerson et Samuels and myxomycete Amaurochaete tubulina (Alb. et Schwein.) T. Macbr. areregistered in Ukraine for the first time. An interesting record is Patellaria crassispora H.- O. Baral, nomen provisum, which was also not known in Ukraine till now. We assume that ascigenous sporification of Mycosphaerella sp., found by us on overwintered needles of Pinus palassiana D. Don, probably is a still undescribed teleomorph of Dothistroma pini Hulbary. Slime mould Stemonitopsis microspora (Lister) Nann.-Bremek. registered in the steppe zone of Ukraine for the first time.
Опис
Ключові слова
гриби, грибоподібні протисти, біорізноманіття, заповідні території, Україна, грибы, грибоподобные протисти, биоразнообразие, заповедные территории, Украина, fungi, fungi-like protists, biodiversity, protected areas, Ukraine
Цитування
Матеріали до мікобіоти Національного природного парку "Олешківські піски” та прилеглих територій (Херсонська область, Україна) / О. Ю. Акулов, Д. В. Леонтьєв, А. О. Савченко, А. С. Усіченко, М. Л. Шлахтер, І. І. Яцюк // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 180-192.