ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В УЧНІВ 6-Х КЛАСІВ З ПОРУШЕНОЮ ПОСТАВОЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження стало вивчення впливу порушення постави на стан кардіореспіраторної системи серед учнів 6-класів (за пробою Руфьє). Встановлено, що серцево-судинна система в учнів з порушеною поставою функціонує менш економно та має слабкий ступінь адаптації до фізичних навантажень. Целью исследования стало изучение влияния нарушения осанки на состояние кардиореспираторной системы среди учащихся 6 классов (по пробе Руфье). Установлено, что сердечно-сосудистая система у учащихся с нарушением осанкой функционирует менее экономно и имеет слабую степень адаптации к физическим нагрузкам. The aim of the study was to study the effect of posture disturbance on the state of the cardiorespiratory system among students in grades 6 (according to the Ruthier test). It was established that the cardiovascular system in students with impaired posture functions less economically and has a weak degree of adaptation to physical activity.
Опис
Ключові слова
постава, серцево-судинна система, сколіоз, осанка, сердечно-сосудистая система, сколиоз, posture, cardiovascular system, scoliosis
Цитування
Комісова Т. Є. Функціональні зміни серцево-судинної системи в учнів 6-класів з порушеною поставою / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 106–108.