Дослідження впливу мікрохвильового та лазерного випромінювання на активність генів bw D ТА w vco D.melanogaster

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовано дослідження впливу мікрохвильового та лазерного випромінювання на активність генів bw D ТА w vco D.melanogaster. Обоснованны исследования влияния микроволнового и лазерного излучения на активность генов bw D И w vco D.melanogaster. The studies of the effect of microwave and laser radiation on the activity of the genes bw D and w vco D.melanogaster are substantiated.
Опис
Ключові слова
дослідження, мікрохвильове випромінювання, лазерне випромінювання, гени, студентські роботи, исследования, микроволновое излучение, лазерное излучение, гены, студенческие работы, research, microwave radiation, laser radiation, genes, student work
Цитування
Буравкова О. В. Дослідження впливу мікрохвильового та лазерного випромінювання на активність генів bw D ТА w vco D.melanogaster / О. В. Буравкова, Г. С. Потапенко // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістрів : зб. наук. праць студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 17.