Інноваційні методи комплексної корекції вторинних порушень у дітей старшого дошкільного віку з ДЦП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статі проаналізовано наукові джерела на предмет використання інноваційних методів комплексної корекції вторинних порушень у дітей старшого дошкільного віку з ДЦП. Описано сучасні методи корекційної роботи з дітьми, що мають комплексні розлади психофізичного розвитку і які за своєю структурою можуть використовуватися у закладах дошкільної освіти. В данной статье проанализированы научные источники на предмет использования инновационных методов комплексной коррекции вторичных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ДЦП. Описаны современные методы коррекционной работы с детьми, имеющими комплексные нарушения психофизического развития и которые по своей структуре могут использоваться в учреждениях дошкольного образования. This article analyzes the scientific sources on the use of innovative methods of complex correction of secondary disorders in children of older preschool age with cerebral palsy. Modern methods of correctional work with children with complex disorders of psychophysical development and which by their structure can be used in preschool education are described.
Опис
Ключові слова
дитячий церебральний параліч, інноваційні методи комплексної корекції, старший дошкільний вік, магістерські роботи, детский церебральный паралич, инновационные методы комплексной коррекции, старший дошкольный возраст, магистерские работы, cerebral palsy, innovative methods of complex correction, senior preschool age, master's work
Цитування
Борисенко У. В. Інноваційні методи комплексної корекції вторинних порушень у дітей старшого дошкільного віку з ДЦП / У. В. Борисенко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 39–45.