Щодо особливостей росту і розвитку рослин Crambe maritima в умовах спонтанного поширення в місті Харкові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України
Анотація
В статті розглянуто знахідку популяції (до 20 рослин) Crambe maritima за межами його природного ареалу, на залізничному насипу в місті Харкові. Мета спостережень за особливостями росту і розвитку рослин харківської популяції – визначення можливості спонтанного або штучного поширення виду у відповідних місцях зростання на Харківщині і вивчення факторів, які його обмежують. В статье рассмотрена находка популяции (до 20 растений) Crambe maritima за пределами его природного ареала, на железнодорожной насыпи в городе Харькове. Цель наблюдений за особенностями роста и развития растений харьковской популяции – определение возможности спонтанного или искусственного распространения вида в соответствующих местах роста на Харьковщине и изучение ограничивающих факторов.The article considers the discovery of a population (up to 20 plants) of Crambe maritima outside its natural range, on a railway embankment in the city of Kharkiv. The purpose of observing the growth and development characteristics of the Kharkiv population is to determine the possibility of spontaneous or artificial spread of the species in the respective growth areas in the Kharkiv region and to study the limiting factors.
Опис
Ключові слова
рідкісні рослини, Червона книга України, катран, Харківська область, редкие растения, Красная книга Украины, Харьковская область, rare plants, Red Book of Ukraine, Katran, Kharkiv region
Цитування
Садрицька А. І. Щодо особливостей росту і розвитку рослин Crambe maritima в умовах спонтанного поширення в місті Харкові / А. І. Садрицька, Т. С. Мірошніченко, Ю. В. Бенгус // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених, Кирилівка, 3–4 верес. 2018 р. / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України [та ін.]. – Кирилівка, 2018. – С. 35.