ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОСОБНИЦТВА ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації досліджено соціальну обумовленість криміналізації пособництва державі-агресору. З 20 лютого 2014 р. триває збройна агресія Російської Федерації проти України, яка кинула виклик політичній, економічній та правовій системі нашої держави. А з 24 лютого 2022 р. внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації увесь світ побачив, що українці готові до викликів, зокрема до правових викликів, які приготувала нам країна-агресор. З прийняттям цих викликів постала необхідність у перегляді національного законодавства антикримінальної спрямованості, зокрема щодо посилення захисту основ національної безпеки України. Криміналізація пособництва державі-агресору не є соціально зумовленою, є прикладом надмірної криміналізації. The publication examines the social the social conditionality of criminalisation of aiding and abetting the aggressor state. Since 20 February 2014, the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine has been ongoing, which has challenged the political, economic and legal system of our country. And since 24 February 2022 as a result of the full-scale armed aggression of the Russian Federation, the whole world saw that Ukrainians are ready to face challenges, including legal challenges, posed by the aggressor country. With the acceptance of these challenges, there was a need to revise the national anti-criminal legislation, in particular, to strengthen the protection of the foundations of of Ukraine's national security. The criminalisation of aiding and abetting the aggressor state is not socially justified, it is an example of overcriminalisation.
Опис
Ключові слова
кримінальні правопорушення, колабораційна діяльність, збройна агресія, criminal offences, collaboration, armed aggression
Цитування
Плотнікова А. В. Щодо соціальної обумовленості криміналізаціїї пособництва державі агресору / А. В. Плотнікова // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 193–196.