ДО ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на забезпеченні державою прав і свобод громадян в демократичному суспільстві; схарактеризовано міжнародні документи, які склали підґрунтя для розвитку нормативно правової сфери Української держави; визначено роль Національної поліції України в удосконаленні роботи щодо захисту прав і свобод усіх категорій населення. The article focuses on ensuring the rights and freedoms of citizens in a democratic society by the state; characterized the international documents that formed the basis for the development of the regulatory and legal sphere of the Ukrainian state; the role of the National Police of Ukraine in improving the work of protecting the rights and freedoms of all categories of the population is determined.
Опис
Ключові слова
держава, права і свободи, громадяни, демократичне суспільство, Національна поліція України, право, законні процеси, адміністративна діяльність, State, rights and freedoms, citizens, democratic society, National Police of Ukraine, law, legal processes, administrative activity
Цитування
Танько А. До проблем забезпечення прав і свобод людини у діяльності поліції / А. Танько // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 235–237.