Лексикографічна репрезентація когнітивної структури концепту facial expression / міміка в англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначаються базові когнітивні ознаки структури макроконцепту FACIAL EXPRESSION / МІМІКА шляхом аналізу дефініцій мовних одиниць – репрезентантів цього концепту, вилучених із тлумачних та синонімічних словників, як-от: 1) обличчя, 2) спосіб мімічного вираження психічного стану людини, 3) почуття, відчуття, розумова діяльність або інший психічний стан, що виражаються мімічною експресією. За допомогою когнітивних класифікаторів «частина обличчя» та «спосіб вираження психічного стану» виокремлюються мімічні видові субконцепти. The topicality of the present research is determined, firstly, by the significance of facial expressions as a non-verbal means of communication for any community, including English-speaking ones; secondly, by a large number of FACIAL EXPRESSION concept verbalisation means and their active use in speech. The paper aims to identify lexicographic representation of the cognitive structure of the concept under study. The analysis of dictionary definitions of verbalized facial expression kinemes allows us to draw the following conclusions. The FACIAL EXPRESSION macroconcept structure has these basic cognitive features: 1) the face or its part which expresses a person’s mental state; 2) the way of expressing a person’s mental state; 3) a person’s mental state which is expressed on the face. According to cognitive classifiers “part of a person’s face” and “way of expression” there have been identified the generic subconcepts: GRIMACE, REDDENING OF THE FACE, PALING OF THE FACE, FROWNING, RAISING OF THE EYEBROWS, LOOK, WIDE OPENING OF THE EYES, SCREWING OF THE EYES, AVERTING OF THE EYES, ROLLING OF THE EYES, WINKING, SMILE, GRINNING, CURLING OF THE LIPS, GASPING, POUTING, PRESSING OF THE LIPS, SMACKING OF THE LIPS, PUTTING OUT THE TONGUE, LICKING OF THE LIPS, PUFFING OF THE CHEEKS, WRINKLING OF THE NOSE, WRINKLING OF THE BROW.
Опис
Ключові слова
концепт МІМІКА, родовий концепт / макроконцепт, видовий концепт / субконцепт, базова когнітивна ознака, когнітивний класифікатор, вербалізована мімічна кінема, concept FACIAL EXPRESSION, generic concept / macroconcept, specific concept / subconcept, basic cognitive feature, cognitive classifier, verbalized facial expression kineme
Цитування
Подуфалова Т. В. Лексикографічна репрезентація когнітивної структури концепту facial expression / міміка в англійській мові / Т. В. Подуфалова, І. К. Козка // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 57–65.