Вірмени України в науковій спадщині Я. Р. Дашкевича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
З давніх-давен із різних причин вірмени селилися на теренах України. Ще в ХІХ ст. з’явилися перші окремі публікації різних науковців з дослідження вірменських колоній в Україні. Издавна по разным причинам армяне селились на территории Украины. Еще в XIX в. появились первые отдельные публикации различных ученых из исследования армянских колоний в Украине. For a long time, for various reasons, Armenians settled in Ukraine. Back in the XIX century. The first separate publications of various scholars from the study of Armenian colonies in Ukraine appeared.
Опис
Ключові слова
вірмени, Україна, наукова спадщина, Дашкевич Я. Р., студентські роботи, армяне, Украина, научное наследие, Дашкевич Я. Г., студенческие работы, armenians, Ukraine, scientific heritage, Dashkevich J. G., student work
Цитування
Сопельник А. С. Вірмени України в науковій спадщині Я. Р. Дашкевича / А. С. Сопельник // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 224–227.