ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

dc.contributor.authorКоренцов, О. І.
dc.date.accessioned2023-03-20T09:48:42Z
dc.date.available2023-03-20T09:48:42Z
dc.date.issued2023-02-15
dc.description.abstractУ публікації розглянуто адміністративно-правовий аспект примусового відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану. Конституцією України (ст. 64) визначено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод громадян, що призводить до зміни адміністративно-правового статусу громадян. Законом України «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що військовим командуванням в період дії воєнного стану можуть запроваджуватися відповідні заходи щодо обмежень прав громадян, юридичних осіб, зокрема може бути примусово відчужено майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучено майно, що знаходиться у державній власності. В умовах дії воєнного стану у разі потреби військових підрозділів у використанні певного майна приватних власників доцільним є тимчасове користування майном, що не порушує їх право власності на майно. Але тимчасове використання майна у воєнний час потребує правового регулювання, зокрема підлягають врегулюванню питання щодо відшкодування збитків у разі, якщо майно було пошкоджено або знищено внаслідок його використання. The publication deals with the administrative and legal aspect of expropriation of of property under the legal regime of martial law. The Constitution of Ukraine (Article 64) stipulates that in the conditions of martial law or a state of emergency, certain restrictions on the rights and freedoms of of citizens, which leads to changes in the administrative and legal status of citizens. The Law of of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law" stipulates that the military command during the period of martial law may introduce appropriate measures to restrict the rights of of citizens and legal entities, in particular, property in private or municipal ownership may be expropriated private or municipal property, and state-owned property may be seized. In the context of martial law, if military units need to use of certain property of private owners, it is advisable to temporarily use the property that does not violates their right of ownership of the property. However, the temporary use of property in wartime requires legal regulation, in particular, the following issues need to be settled compensation for damages if the property is damaged or destroyed as a result of its use.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКоренцов О. І. Примусове вітчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану: адміністративно-правовий аспект / О. І. Коренцов // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 113–117.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-83-958584-6-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10537
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomżyuk_UA.UTF-8
dc.subjectвітчуження майнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectправовий режимuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоєнний станuk_UA.UTF-8
dc.subjectадміністративне правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectexpropriation of propertyuk_UA.UTF-8
dc.subjectlegal regimeuk_UA.UTF-8
dc.subjectmartial lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectadministrative lawuk_UA.UTF-8
dc.titleПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCOMPULSORY ALIENATION OF PROPERTY UNDER THE LEGAL REGIME MARTIAL LAW: ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коренцов О. І. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА...pdf
Розмір:
3.76 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: