Вплив казкотерапії на емоційний стан учнів молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено вплив казкотерапії на емоційний стан учнів молодшого шкільного віку. Застосування казкотерапії набуває все більшої популярності в сучасному світі як метод впливу на емоційний стан учнів молодшого шкільного віку. В умовах воєнного стану учні зазнають стресу, тривог та страхів, що значно впливає на здобуття знань. Для учнів молодшого шкільного віку саме казки є виявом їхнього особливого емоційного світу сприйняття реальності. Через казку вони переживають складні емоції, такі як життя і смерть, любов і ненависть, зрада і віроломство. The article examines the influence of fairy-tale therapy on the emotional state of elementary school students. The use of fairy-tale therapy is gaining more and more popularity in the modern world as a method of influencing the emotional state of elementary school students. In the conditions of martial law, students experience stress, anxiety and fear, which significantly affects the acquisition of knowledge. For elementary school students, fairy tales are a manifestation of their special emotional world of perception of reality. Through the fairy tale, they experience complex emotions such as life and death, love and hate, betrayal and treachery.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, емоції, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, fairy tale therapy, emotions, children of primary school age, student works
Цитування
Гапченко Д. Вплив казкотерапії на емоційний стан учнів молодшого шкільного віку / Д. Гапченко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 15.