Статус штучних мов у сучасній лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто штучні мови. Дані мови можуть бути корисні в багатьох областях сучасної лінгвістики, наприклад, в процесі відновлення стародавніх мов, різних лінгвістичних експериментах чи в семантиці. Штучні мови можуть бути використані в процесі відновлення стародавніх мов. В статье рассмотрены искусственные языки. Данные языки могут быть полезны во многих областях современной лингвистики, например, в процессе восстановления древних языков, разных лингвистических экспериментах или в семантике. Искусственные языки могут быть использованы в процессе восстановления древних языков. This article deals with artificial languages. These languages can be useful in many areas of modern linguistics, for example in the process of reconstructing ancient languages, in various linguistic experiments or in semantics. Artificial languages can be used in the process of reconstruction of ancient languages.
Опис
Ключові слова
лінгвістика, штучні мови, студентські роботи, лингвистика, искусственные языки, студенческие работы, linguistics, artificial languages, student work
Цитування
Смирнова Є. Статус штучних мов у сучасній лінгвістиці / Є. Смирнова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 70–71.