Культурна складова освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Анотація
У данній статті автором було розкрито культурну складову освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі. В данной статье автором была раскрыта культурная составляющая образовательной политики в современном немецком гуманитарном дискурсе. In this article, the author has revealed the cultural component of educational policy in the modern German humanitarian discourse.
Опис
Ключові слова
німецький гуманітарний дискурс, освітня політика, демократизація освіти, пріоритети розвитку освіти, немецкий гуманитарный дискурс, образовательная политика, демократизация образования, приоритеты развития образования, German humanitarian discourse, educational policy, democratization of education, education development priorities
Цитування
Григорова Н. В. Культурна складова освітньої політики у сучасному німецькому гуманітарному дискурсі / Н. В. Григорова // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 29 квіт. 2020 р. / Комун. заклад вищої освіти «Дніпр. акад. неперервної освіти» ; [наук. ред. О. Є. Висоцька]. – Дніпро : Охотнік, 2020. – С. 111–112.