Алгоритм створення вебквесту для формування англомовних граматичних навичок учнів основної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається проблема формування в учнів основної школи граматичних навичок як компоненту іншомовної комунікативної компетентності з використанням вебквестів. Узагальнено види вебквестів, проаналізовано етапи роботи учнів над вебквестом й укладено алгоритм дій учителя зі створення вебквесту для формування англомовних граматичних навичок учнів основної школи. The article deals with the issue of developing basic school students’ grammar skills as a component of foreign language communicative competence with the use of webquests. The author outlines the kinds of webquests, analyzes the stages of students’ work on a webquest and develops an algorithm of the teacher’s actions in the process of creating a webquest for improving basic school students’ English grammar skills.
Опис
Ключові слова
алгоритм, вебквест, граматичні навички, іншомовна комунікативна компетентність, учні основної школи, algorithmbasic school students, foreign language communicative competence, grammar skills, webquest
Цитування
Григор’єва Л. Алгоритм створення вебквесту для формування англомовних граматичних навичок учнів основної школи / Л. Григор’єва // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 82–85.