ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ-СИРОТИ У ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто технологію соціальної роботи з адаптації дитини-сироти у прийомній сім'ї. Дитина, яка втратила біологічних батьків і перебуває в прийомній сім’ї, стикається з численними викликами щодо адаптації до нового середовища та побудови стабільних відносин зі своїми новими прийомними батьками. Спільно з цим, сучасні технології надають нові можливості для покращення процесу адаптації дитини-сироти в прийомній сім’ї. В роботі наведено етапи технології роботи соціального працівника з адаптації дітей-сиріт у прийомній сім’ї. Зазначено, що у кожному з етапів розробки технології роботи соціального працівника з адаптацією дитини-сироти у прийомній сім’ї, важливо враховувати індивідуальні особливості дитини, потреби прийомної сім’ї, що виникають у процесі адаптації. The publication examines the technology of social work for the adaptation of an orphan child in a foster family. A child who has lost biological parents and is in foster care faces many challenges in adapting to the new environment and building a stable relationship with his new foster parents. Along with this, modern technologies provide new opportunities for improving the process of adaptation of an orphan child in a foster family. The paper describes the stages of the work technology of a social worker for the adaptation of orphans in a foster family. It is noted that in each of the stages of developing the technology of the work of a social worker with the adaptation of an orphan child in a foster family, it is important to take into account the individual characteristics of the child, the needs of the foster family that arise in the process of adaptation.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, діти-сироти, адаптація, технології, прийомні сім'ї, студентські роботи, social work, orphans, adaptation, technologies, foster families, student works
Цитування
Коловоротна Н. А. Технологія соціальної роботи з адаптації дитини-сироти у прийомній сім'ї / Н. А. Коловоротна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 145–149.