Характеристика показників функціонального стану організму у різновікових групах дітей без особливостей та з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто функціональний стан дитячого організму різного віку, з різними освітніми потребами та їх адаптивні можливості, показники серцево-судинної та респіраторної системи, вагово-ростові та антропометричні показники. Наведені матеріали повинні допомогти при виборі навчальних вправ та навантажень, при реалізації завдань шкільних занять (профілактики захворювань, гармонійного розвитку дитини, освоєння здоров'язбережувльної компетентності). The work considers the functional state of children of all ages, with different educational needs and their adaptive capabilities, cardiovascular and respiratory system indicators, weight and height and anthropometric indicators. These materials are intended to help with the choice of exercises and loads and with the aims of school lessons (disease prevention, harmonious child development and the development of health-conscious competence).
Опис
Ключові слова
функціональний стан, дитячий організм, особливі освітні потреби, збереження здоров'я, functional status, child's body, special educational needs, health preservation
Цитування
Клименко Н. М. Характеристика показників функціонального стану організму у різновікових групах дітей без особливостей та з особливими освітніми потребами : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Н. М. Клименко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2022. – 46 с. : іл.
Колекції