ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано цінності сучасної педагогічної освіти. Цінності є ядром культури кожного народу, нації, суспільства. Поняття «цінність» є предметом теоретичних досліджень багатьох гуманітарних наук – філософії, соціології, психології, педагогіки, етики, естетики, економіки, політології тощо. Зазначено, що цінності є системотворчим ядром діяльності та внутрішнього духовного життя людини. У педагогічній освіті сформована система цінностей допомагає об’єднати суспільство й особистість, залучаючи їх до системи суспільних відносин. The publication analyzes the values of modern pedagogical education. Values are the core of the culture of every people, nation, society. The concept of "value" is the subject of theoretical research in many humanitarian sciences - philosophy, sociology, psychology, pedagogy, ethics, aesthetics, economics, political science, etc. It is noted that values are the system-creating core of a person's activity and inner spiritual life. The system of values formed in pedagogical education helps to unite society and the individual, involving them in the system of social relations.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта, цінності, освітній процес, pedagogical education, values, educational process
Цитування
Бережна С. В. Цінності сучасної педагогічної освіти: європейський і український досвід / С. В. Бережна // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 26–28.