ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ НЕРІВНОСТЕЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorКарпенко, С. С.
dc.date.accessioned2024-02-28T10:20:06Z
dc.date.available2024-02-28T10:20:06Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі науково обґрунтовано теоретичні основи здійснення диференціації навчання у вивченні нерівностей в профільній школі, а саме: визначено суть поняття «нерівності», доведено важливість вивчення теми «Нерівності» в шкільному курсі математики; проведено аналіз змісту вивчення теми «Нерівності» у поглибленому курсі математики та у шкільних підручниках; розроблено методичні рекомендації здійснення диференціації навчання у вивченні нерівностей в профільній школі. Установлено, що спостерігається позитивний вплив проведеної роботи на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів у вивченні теми «Нерівності» при здійсненні диференціації навчання у профільній школі. The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of learning to solve inequalities with a module in the in-depth course of mathematics in primary school, namely: the essence of the concept of "inequality with a module", proved the importance of studying the topic "Inequalities with a module" in school mathematics; the analysis of the content of studying the topic "Inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics and school textbooks; methodical recommendations and a system of problems on the topic "Solving inequalities with the module" were developed. It is established that there is a positive impact of the work on improving the learning opportunities of students in the study of the topic "Solving inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics in primary school.
dc.identifier.citationКарпенко С. С. Диференційований підхід у вивченні нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / С. С. Карпенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14162
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпрофільна школа
dc.subjectдиференціація навчання
dc.subjectнерівності
dc.subjectучні
dc.subjecteducational process
dc.subjectstudents
dc.subjectmethods
dc.subjectsolving inequalities with the module
dc.subjectadvanced course in mathematics
dc.subjectbasic school
dc.titleДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ НЕРІВНОСТЕЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeA DIFFERENTIATED APPROACH TO THE STUDY OF INEQUALITIES IN THE COURSE OF ALGEBRA AND THE BEGINNINGS OF ANALYSIS IN A SPECIALISED SCHOOL
dc.typeOther
Файли
Колекції