ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито процес формування освітнього контенту, що являє собою модель, котра представлена послідовністю процесів, для кожного з яких визначено концептуально-методологічні, змістово-методичні, технологічні, управлінські компоненти. Модель має за мету побудову ефективної системи змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. The process of formation of educational content is a model that is represented by a sequence of processes, for each of which defined conceptual-methodological, content-methodological, technological, managerial components. The model aims to build an effective system of blended learning in general secondary education.
Опис
Ключові слова
освіта, освітній контент, змішане навчання, освітній процес, педагогічне проєктування, заклади загальної середньої освіти, education, educational content, blended learning, educational process, pedagogical design, general secondary education institutions
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Теоретичні основи проєктування освітнього контенту в умовах змішаного навчання / А. В. Боярська-Хоменко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 163–166.