ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена аналізу можливості отримання учнями знань та навичок з основ безпечної поведінки в Інтернеті через тематичні комп’ютерні ігри та розглянута можливість створення комп’ютерної гри з використанням актуальних засобів розробки та сучасних інформаційних технологій. The work is devoted to the analysis of the possibility of students acquiring knowledge and skills of the basics of safe behavior on the Internet through thematic computer games, and considered the possibility of creating a computer game using current development tools and modern information technologies.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна гра, безпечна поведінка, школярі, Інтернет, соціальні мережі, computer game, safe behavior, schoolchildren, Internet, social networks
Цитування
Гайдусь А. Ю. Питання створення комп’ютерної гри для навчання школярів основ безпечної поведінки в Інтернеті / Гайдусь А. Ю., Щербак С. С. // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 196–198.