ВИКОРИСТАННЯ «КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ» ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ В СУЧАСНОМУ ШКМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті порушена тема використання "кейс-технології" під час вивчення алгебри та початків аналізу в сучасному ШКМ. Застосування кейс-методу сприяє оптимізації процесу навчання математики, розвитку методичної системи, збагаченню змісту дисципліни, її методичному забезпеченню. В статье затронута тема использования "кейс-технологии" при изучении алгебры и начал анализа в современном ШКМ. Применение кейс-метода способствует оптимизации процесса обучения математике, развитию методической системы, обогащению содержания дисциплины, её методическому обеспечению.
Опис
Ключові слова
кейс-технологія, алгебра та початки аналізу, методи навчання, студентські роботи, кейс-технология, алгебра и начала анализа, методы обучения, студенческие работы, case technology, algebra and the beginning of the analysis, teaching methods, student work
Цитування
Матвійчук Ю. Ю. Використання "кейс-технології" під час вивчення алгебри та початків аналізу в сучасному ШКМ / Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 33–35.