PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS WITH HEARING PROBLEMS AS THE BASIS FOR THE TECHNICAL TACTIC TRAINING METHODIC IN WORLD LEVEL TEAMS

dc.contributor.authorKozina, Zh. L.
dc.contributor.authorSobko, I.
dc.contributor.authorYermakova, T.
dc.contributor.authorCieslicka, M.
dc.contributor.authorZhukov, V.
dc.contributor.authorChia, M.
dc.contributor.authorGoncharenko, V.
dc.contributor.authorGoncharenko, O.
dc.contributor.authorKorobeinik, V. A.
dc.date.accessioned2017-05-16T10:30:10Z
dc.date.available2017-05-16T10:30:10Z
dc.date.issued2016-12-28
dc.description.abstractPurpose: to work out and experimentally prove methodic of technical tactic training for elite female basketball players with hearing problems, considering their psycho-physiological characteristics. Material: in the research sportswomen of Ukrainian female combined basketball team with hearing problems (n=12) and healthy sportswomen (n=12) participated. Both teams participated in basketball championship of Ukraine. Age of sportswomen was 25–30 years. Results: it was found that female basketball players with hearing problems had confidently less latent period of simple and complex reactions to light irritator in comparison with healthy sportswomen. By results of tapping test basketball players with hearing problems showed higher frequency of movements than the healthy ones. We worked out methodic of technical-tactic training for female basketball players with hearing problems. When mastering tactic interactions, demonstrativeness method was accentuated. The authors’ video-aid with animation illustrations has been presented. For control of training process of female basketball players with hearing problems we used LED lighters. Conclusions: psycho-physiological characteristics of female basketball players with hearing problems are higher results in tests, which require activity of visual analyzer and standard movements. Мета: розробити і експериментально довести методику технічної тактики підготовки висококваліфікованих баскетболісток з порушеннями слуху, з урахуванням їх психофізіологічних особливостей. Матеріал: в дослідженні брали участь спортсменки української жіночої баскетбольної команди з проблемами слуху (п=12) і здорові спортсменки (п=12). Обидві команди взяли участь у баскетбольному чемпіонаті України. Вік спортсменок був 25-30 років. Результати: встановлено, що баскетболісток з порушеннями слуху набагато менше латентного періоду простої та складної реакції на подразник світла в порівнянні зі здоровими спортсменками. За результатами тепінг тестів гравці в баскетбол з порушеннями слуху показали більш високу частоту рухів, ніж здорові. Нами розроблена методика техніко-тактичної підготовки баскетболісток з порушеннями слуху. При освоєнні тактичних взаємодій, метод наочності був акцентований. Була представлена анімаційна відео-допомога авторів з ілюстраціями. Для контролю процесу підготовки баскетболісток з порушенням слуху ми використовували світлодіодні запальнички. Висновки: психофізіологічні особливості баскетболісток з порушенням слуху мають більш високі результати в тестах, які потребують активності зорового аналізатора і стандартних рухів. Цель: разработать и экспериментально доказать методику технической тактики подготовки высококвалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха, с учетом их психофизиологических особенностей. Материал: в исследовании принимали участие спортсменки украинской женской баскетбольной команды с проблемами слуха (п=12) и здоровые спортсменки (п=12). Обе команды приняли участие в баскетбольном чемпионате Украины. Возраст спортсменок был 25-30 лет. Результаты: установлено, что баскетболисток с нарушениями слуха гораздо меньше латентного периода простой и сложной реакции на раздражитель света по сравнению со здоровыми спортсменками. По результатам теппинг тестов игроки в баскетбол с нарушениями слуха показали более высокую частоту движений, чем здоровые. Нами разработана методика технико-тактической подготовки баскетболисток с нарушениями слуха. При освоении тактических взаимодействий, метод наглядности был акцентирован. Была представлена анимационная видео-помощь авторов с иллюстрациями. Для контроля процесса подготовки баскетболисток с нарушением слуха мы использовали светодиодные зажигалки. Выводы: психофизиологические особенности баскетболисток с нарушениями слуха имеют более высокие результаты в тестах, требующих активности зрительного анализатора и стандартных движений.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationPsycho-physiological characteristics of female basketball players with hearing problems as the basis for the technical tactic training methodic in world level teams / Zh. L. Kozina, I. Sobko, T. Yermakova, M. Cieslicka, W. Zukow, M. Chia, V. Goncharenko, O. Goncharenko, V. A. Korobeinik // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : EUP, 2016. – Vol. 16, Is. 4, December, Art 213. – P. 1348–1359.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/589
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherUniversity of Pitesti, Romania - (EUP)uk_UA.UTF-8
dc.subjectbasketballuk_UA.UTF-8
dc.subjecthearinguk_UA.UTF-8
dc.subjectdisordersuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsycho-physiological potentialsuk_UA.UTF-8
dc.subjectlightuk_UA.UTF-8
dc.subjectillustrationuk_UA.UTF-8
dc.subjectanimationuk_UA.UTF-8
dc.subjectбаскетболuk_UA.UTF-8
dc.subjectслухuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихофізіологічний потенціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectсвітлоuk_UA.UTF-8
dc.subjectілюстраціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectанімаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectбаскетболuk_UA.UTF-8
dc.subjectслухuk_UA.UTF-8
dc.subjectрасстройстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихофизиологический потенциалuk_UA.UTF-8
dc.subjectсветuk_UA.UTF-8
dc.subjectиллюстрацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectанимацияuk_UA.UTF-8
dc.titlePSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS WITH HEARING PROBLEMS AS THE BASIS FOR THE TECHNICAL TACTIC TRAINING METHODIC IN WORLD LEVEL TEAMSuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК-БАСКЕТБОЛІСТОК ЗІ СЛУХОВИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЯК ОСНОВА МЕТОДИКИ ТЕХНІЧНОЇ ТАКТИКИ КОМАНД СВІТОВОГО РІВНЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН-БАСКЕТБОЛИСТОК СО СЛУХОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ КОМАНД МИРОВОГО УРОВНЯuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kozina Zh. L..pdf
Розмір:
579.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: