СУЧАСНІ ІНТЕРФЕРЕНТНІ ЯВИЩА НА ТЛІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В ДОПИСАХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ПЛАТФОРМ (ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ)

dc.contributor.authorКолода, Д.
dc.date.accessioned2023-09-04T11:54:07Z
dc.date.available2023-09-04T11:54:07Z
dc.date.issued2023-04-20
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано письмове мовлення україномовних користувачів під україномовним контентом в соціальних мережах. Коментарі до дописів, які стосуються інформації про війну, російський вплив та втручання, мають все більше негативної конотації. У таких коментарях часто присутня особлива, в кожному випадку різна, мовленнєва інтерференція для посилення різниці між всім українським та російським. Зазначено, що проаналізовані терміни і явища розрізняються чіткістю кордонів того чи іншого поняття та ступенем проникнення мов при їх одномоментному використанні в тексті, де перемикання кодів чітко відокремлює мови в реченні, а суржик є хаотичним вплетенням елементів на різних мовленнєвих рівнях. В той самий час термін інтерференції об’єднує всі ці прояви і може бути використаний як синонім до кожного з вище названого. Запроновано використання елементів чужої мови (російської) у реченнях української мови з ціллю протиставити ворожий російський світ з їх мовою та свій український задля певних стилістичних ефектів назвати навмисною інтерференцією. The publication analyzes the written speech of Ukrainian-speaking users under Ukrainian-language content in social networks. Comments on posts that relate to information about the war, Russian influence and interference have an increasingly negative connotation. In such comments, there is often a special, in each case different, speech interference to reinforce the difference between everything Ukrainian and Russian. It is noted that the analyzed terms and phenomena are distinguished by the clarity of the boundaries of one or another concept and the degree of penetration of languages when they are simultaneously used in the text, where the switching of codes clearly separates the languages in the sentence, and the slur is a chaotic interweaving of elements at different speech levels. At the same time, the term interference unites all these manifestations and can be used as a synonym for each of the above. The use of elements of a foreign language (Russian) in sentences of the Ukrainian language is proposed with the aim of contrasting the hostile Russian world with their language, and for the sake of certain stylistic effects, calling one's own Ukrainian an intentional interference.
dc.identifier.citationКолода Д. Сучасні інтерферентні явища на тлі російсько-української війни в дописах соціальних мереж та платформ (проблема термінології) / Д. Колода // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 29–32.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12357
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтермінологія
dc.subjectінтерференція
dc.subjectсуржик
dc.subjectстилістика
dc.subjectterminology
dc.subjectinterference
dc.subjectsurzhik
dc.subjectstylistics
dc.titleСУЧАСНІ ІНТЕРФЕРЕНТНІ ЯВИЩА НА ТЛІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В ДОПИСАХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ПЛАТФОРМ (ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ)
dc.title.alternativeCURRENT INTERFERENCE PHENOMENA AGAINST THE BACKGROUND OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR IN POSTS ON SOCIAL NETWORKS AND PLATFORM (PROBLEM OF TERMINOLOGY)
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Колода Д. Сучасні інтерферентні явища на тлі російсько-української війни.pdf
Розмір:
2.82 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: