Задоволеність навчанням та адаптація студентів до закладу вищої освіти

dc.contributor.authorСкрипник, Н. Г.
dc.date.accessioned2021-06-30T12:50:45Z
dc.date.available2021-06-30T12:50:45Z
dc.date.issued2019-10-26
dc.description.abstractВ статті розглянуто психологічну адаптацію студента до умов навчання в закладі вищої освіти, яку розуміють як процес досягнення студентом психологічного комфорту в умовах освітнього середовища, як взаємодію особистості студента та освітнього середовища, в якій особистість виступає активним суб’єктом адаптації, відповідальним за успішність вибору стратегій та результатів навчального процесу Показники адаптації до навчальної групи та навчальної діяльності більш тісно пов’язані зі складовими ставлення студентів до навчання на першому та третьому курсах навчання у порівнянні з другим та четвертим курсами. В статье рассмотрено психологическую адаптацию студента к условиям обучения в заведении высшего образования, которая понимается как процесс достижения студентом психологического комфорта в условиях образовательной среды, как взаимодействие личности студента и образовательной среды, в которой личность выступает активным субъектом адаптации, ответственным за успешность выбора стратегий и результатов учебного процесса Показатели адаптации к учебной группе и учебной деятельности более тесно связаны с составляющими отношениями студентов к учебе на первом и третьем курсах обучения по сравнению со вторым и четвертым курсами. The article deals with the psychological adaptation of the student to the conditions of learning in the institution of higher education, which is understood as a process of achieving by the student of psychological comfort in the educational environment, as the interaction of the personality of the student and the educational environment, in which the personality is an active subject of adaptation, responsible for the success of the choice of strategies and results of the educational process Indicators of adaptation to the study group and learning activities more closely connected with the components of the attitude of students to study.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСкрипник Н. Г. Задоволеність навчанням та адаптація студентів до закладу вищої освіти / Н. Г. Скрипник // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 206–209.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn978-617-7645-81-7
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5524
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзадоволеність навчаннямuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптація студентівuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиховний процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectудовлетворенность обучениемuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптация студентовuk_UA.UTF-8
dc.subjectучреждения высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоспитательный процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectsatisfaction with learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptation of studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education institutionsuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.titleЗадоволеність навчанням та адаптація студентів до закладу вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeУдовлетворенность обучением и адаптация студентов в учреждении высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSatisfaction with learning and adaptation of students to higher education institutionsuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Скрипник Н. Г..pdf
Розмір:
708.27 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: